Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

Μια επιστολή που όλοι μας πρέπει να στείλουμε στο ΥΠΑΝ γιατί η ΝΔ πάει να μας σφάξει στο Σχέδιο ΠΔ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Όσοι το αποφασίσουν, και θα ΠΡΕΠΕΙ να το αποφασίσουν ΟΛΟΙ ΜΑΣ, να γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη επιστολή τους θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή εώς τη Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008-Παρασκευή, στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας gga@ypan.gr .
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής το οποίο μπορείτε να κάνετε αντιγραφή ηλεκτρονικά και να το προσαρμόσετε στα μέτρα σας.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.
Ακολουθεί η επιστολή:
ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία για τον τρόπο αντιμετώπισης των αποφοίτων ΤΕΙ κατά την σύνταξη του σχεδίου νόμου για τον Κανονισμό Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και του Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Κύριοι,

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο που αφορά τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στα ΑΤΕΙ υπάρχουν εν λειτουργία τμήματα Ενεργειακής Τεχνολογίας που αποδίδουν στην αγορά εργασίας εξειδικευμένους επιστήμονες στο αντικείμενο που προσπαθεί να ρυθμίσει ακριβώς το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου.

Αυτό του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και του Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Οι παρατηρήσεις μου λοιπόν επί του σχεδίου νόμου έχουν ως εξής:

1. Ζητάω κατοχύρωση του δικαιώματος σύνταξης αυτόνομης ενεργειακής μελέτης κτιρίων για όσους από τους απόφοιτους των ΤΕΙ έχουν διδαχθεί σε προπτυχιακό επίπεδο μαθήματα σε ένα από τους τομείς του Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός, Οικοδομική και Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Να σας τονίσω δε ότι μια απλή έρευνα στα προγράμματα σπουδών των ΑΤΕΙ της Ενεργειακής Τεχνολογίας και όχι μόνο, θα σας δείξει ότι δικαιούχοι στην εν λόγω κατηγορία είναι οι Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Έργων Υποδομής και Δομικών Έργων καθώς και οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος τουλάχιστον. Πιστεύω ο νομοθέτης να διευρύνει την έρευνα του έτσι ώστε να μην αδικηθεί καμία από τις ειδικότητες των ΑΤΕΙ και να τύχουν όλες τους ισότιμης αντιμετώπισης εντός του υφιστάμενου Συνταγματικού πλαισίου και ορίων δεδομένου του ότι στα ΑΤΕΙ διδάσκονται πολύ περισσότερα μαθήματα σχετικά με την Ενεργειακή Κατανάλωση Κτιρίων και τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού από αρκετές από τις Πολυτεχνικές Σχολές.

2. Επιπλέον ζητάω να κατοχυρωθεί με τον υπό διαβούλευση νόμο ότι όλοι ανεξαιρέτως οι δικαιούχοι σύνταξης ενεργειακών μελετών, κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης κατεύθυνσης μηχανικού, να έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια σχετικά με τις ενεργειακές μελέτες και να έχουν περάσει εξετάσεις από το ανεξάρτητη επιτροπή του ΥΠΑΝ. Το ΤΕΕ που ορίζεται στο σχέδιο νόμου επιβάλλεται να εξαιρεθεί δεδομένου ότι πρόσφατα σε συνέντευξη του προέδρου του κου Αλαβάνου, στην οποία παρουσιάσθηκε με την ιδιότητα του προέδρου του ΤΕΕ, δια του ποιο επίσημου τρόπου το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ζήτησε είτε να καταργηθούν τα Ανώτατα-ΤΕΙ είτε να επιστρέψουν στο καθεστώς των Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της δεκαετίας του 1960. Ως εκ τούτου αντιλαμβάνεσθε, εύκολα νομίζω, ότι δεν μπορεί να υπολογισθεί ως αντικειμενικός και αμερόληπτος εξεταστής Μηχανικών που κατέχουν πτυχίο ΤΕΙ.

3. Ζητάω όλοι ανεξαιρέτως οι δικαιούχοι σύνταξης ενεργειακών μελετών να έχουν 3ετή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού κτιρίων, ή έχουν μεταπτυχιακές σπουδές σε ενεργειακά θέματα κτιρίων.

4. Στο προσχέδιο του ΠΔ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές προβλέπεται η δυνατότητα για τους Μηχανικούς ΤΕ να ορίζονται Ενεργειακοί επιθεωρητές Α’ τάξης για κτίρια έως 1000 τετραγωνικά μέτρα. Δεδομένου του ότι ο Νόμος προβλέπει απαίτηση επιθεωρήσεων για κτίρια Νέα ή Υφιστάμενα ΑΝΩ των 1.000 τμ κάνει σαφή την πρόθεση του υπουργείου σας και του συντάκτη του νόμου να αποκλείσει όλους τους Μηχανικούς ΑΤΕΙ από την αυτόνομη σύνταξη ενεργειακών μελετών. Ως εκ τούτου η όλη ρύθμιση/πρόβλεψη θα πρέπει να αφαιρεθεί.

5. Είναι αδιανόητο και παράνομο σε σχέδιο νόμου δημοκρατικής χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιχειρούνται αποκλεισμοί από την αγορά εργασίας εξειδικευμένων Μηχανικών ΤΕΙ δεδομένου ότι το γνωστικό αντικείμενο του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου εμπίπτει απολύτως εντός των ορίων των προγραμμάτων σπουδών τους. Έτσι όλοι μας θα περιμένουμε να δούμε πως άλλες ειδικότητες, οι διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι και Τοπογράφοι για παράδειγμα, μέλη ΤΕΕ, που δεν έχουν περισσότερα προσόντα από τους αποφοίτους ΑΤΕΙ θα εμπλακούν με το αντικείμενο του υπό διαμόρφωση νομοσχεδίου. Ως εκ τούτου το όριο της πενταετίας για την κατοχύρωση της ιδιότητας του Επιθεωρητή Β' τάξης θα πρέπει να καταργηθεί και να μην υπάρχει στη τελική μορφή του νομοσχεδίου.

6. Ο διαχωρισμός των επιθεωρητών σε Α' και Β' τάξη επιβάλλεται να καταργηθεί δεδομένου ότι το ουσιαστικό αντικείμενο που προσπαθεί να ρυθμίσει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αποτελεί το κυρίαρχο γνωστικό αντικείμενο των σχολών ΑΤΕΙ που ενδεικτικά αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω. Η κοινή τριετής εμπειρία που προτείνω και για τις δύο συνιστώσες της Ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά ιδρύματα είναι αρκετή για την ομαλή είσοδο έμπειρων στελεχών στην συγκεκριμένη αγορά εργασίας.

7. Ζητάω την κατάργηση όλων των ορίων που δεν είναι συμβατά με την εξειδίκευση των αποφοίτων ΑΤΕΙ επί των ενεργειακών μελετών και επιθεωρήσεων. Το αίτημα μου αυτό βασίζεται στην επιβεβλημένη αυτόνομη πρόσβαση των αποφοίτων ΤΕΙ στο επάγγελμα που εξειδικευμένα σπούδασαν λόγω του Ν. 3549/07 περί Ανωτάτων-ΤΕΙ που η παρούσα κυβέρνηση ψήφισε και μέχρι στιγμής αποτελεί κενό γράμμα για όλους μας.

8. Επίσης παρατήρησα ότι η σύνθεση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.) προτείνεται να αποτελείται από επτά μέλη ΤΕΕ. Θέλοντας να αποφύγω το ανθρώπινο σε όλα του ερώτημα του "γιατί ρε αδελφέ, χάθηκαν οι Τεχνολόγοι;" που σημειωτέον αποτελούν και το 50% των ενεργών μηχανικών της χώρας, προτείνω την αναλογική συμμετοχή Διπλωματούχων και Τεχνολόγων στην επιτροπή με τον Πρόεδρο Ανώτατο δικαστικό υπάλληλο. Ο λόγος και εδώ προφανής. Η πρόσφατη συνέντευξη του κου Αλαβάνου που ζήτησε είτε να καταργηθούν τα ΑΤΕΙ ή να γυρίσουν στο καθεστώς των Ανώτερων Ιδρυμάτων του 1960. Λογικό νομίζω να μην μπορούν οι Τεχνολόγοι να στηρίζονται σε γνωμοδοτήσεις επιτροπής τα μέλη της οποίας θέλουν να τους εξαφανίσουν.

9. Το σκεπτικό του υπουργείου σας καθώς και του συντάκτη του σχεδίου νόμου ώστε οι εκπρόσωποι των Υπουργείων να είναι βαθμού Α΄ κατηγορίας ΠΕ και όχι και ΤΕ είναι ανεπαρκές και εκτός απαιτήσεων της αγοράς. Πιστεύω να καταλαβαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν οι αντιπρόσωποι του 50% του ανθρώπινου δυναμικού των μηχανικών της χώρας. Ως εκ τούτου η σύσταση της επιτροπής θα πρέπει να αναμορφωθεί σε ποσοστό 50%-50% για Διπλωματούχους και Τεχνολόγους

10. Η ορολογία σας για εμπειρογνώμονες μέλη ΤΕΕ μόνο, αποκλείοντας ταυτόχρονα τα μέλη της ΕΕΤΕΜ (Επιστημονικός και Επαγγελματικός Φορέας Μηχανικών ΤΕΙ) είναι τραγικά ατελής δεδομένου ότι σε μία δημοκρατική Ευρωπαϊκή κοινωνία δεν μπορεί το αρμόδιο υπουργείο να μην σέβεται μια μεγάλη κοινωνική ομάδα και τις ανάγκες της όπως είναι αυτή των Τεχνολόγων Μηχανικών. Και αυτό για πολλοστή φορά στο υπό διαμόρφωση σχέδιο νόμου. Ζητάω λοιπόν να προβλεφθούν σαν εμπειρογνώμονες οι καθηγητές Πολυτεχνίων σχολών και των σχολών ΑΤΕΙ με την προϋπόθεση ότι το ερευνητικό έργο τους να είναι σχετικό με αυτό του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου. Ήδη για τα ΑΤΕΙ, και χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια, θα μπορούσα να σας προτείνω δύο σημαντικές προσωπικότητες όπως τον κο Καλδέλη και κο Καπλάνη των Εργαστηρίων Ηπίων Μορφών Ενέργειας των ΑΤΕΙ Πειραιά και Πάτρας αντίστοιχα. Φαντάζομαι ότι εσείς με την δύναμη και την πληρότητα τψν υπηρεσιών του Υπουργείου σας θα μπορέσετε να βρείτε πολύ περισσότερους.

Κλείνοντας, σας δηλώσω ότι ο κλάδος θα περιμένει να δει την τελική μορφή του νομοσχεδίου για να σας κρίνει δεδομένου ότι το υπό διαβούλευση θέμα είναι ακριβώς εντός των προγραμμάτων σπουδών των Δημοσίων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που αποφοιτήσαμε.

Έτσι σας δηλώνω ξεκάθαρα ότι εάν αγνοηθούμε για μία ακόμη φορά, ο κλάδος των μηχανικών ΤΕΙ θα αναγκασθεί συντεταγμένα να καταψηφίσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές.

Επιφυλασσόμενος για κάθε νόμιμο δικαίωμα μου,

Με Τιμή
Γιάννης Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων
Ελπίζω όλοι σας να φανείτε άξιοι των περιστάσεων.
Γειά σας,
Ένας αδούλωτος Μηχανικός