Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2007

Ρωτάμε το Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας (... λέμε τώρα) γιατι 31 χρόνια τώρα δεν υπάρχουν τα ασφαλιστικά δικαιώματα ΤΕΙ

Επειδή η Ελλάδα είναι πια μία σύγχρονη και δημοκρατική πολιτεία όπου υποτίθεται ότι:
1. όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι έναντι των νόμων (Σύνταγμα Άρθρο 4 παρ.1),
2. η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί φροντίδα του κράτους (Σύνταγμα Άρθρο 22 παρ.5) και
3. τα ανθρώπινα δικαιωματά των πολιτών καθώς και το κοινωνικό κράτος δικαίου τελούν υπο την εγγύηση του κράτους (Σύνταγμα Άρθρο 25 παρ.1).

ρωτάμε το Υπουργείο Απασχόλησης Και Κοινωνικής Προστασίας:
1-γιατί αδρανεί απο το 1976 (Ν. 298-17/04/1976–ΦΕΚ 89 Α’-Άρθρο 1 και 2) και δεν μπορούν να ενταχθούν στο ΤΣΜΕΔΕ οι Μηχανικοί ΤΕΙ και οι ισότιμοι τους, απο κτήσεως πτυχίου με τις ίδιες προυποθέσεις και δικαιώματα που εντάχθηκαν οι κατέχοντες ισότιμο και ισοδύναμο πτυχίο με το δικό τους Υπομηχανικοί βάση του Ν. 915/79;
2-πότε προτίθεται να εφαρμόσει τους νόμους και το Σύνταγμα του κράτους ώστε να εξαφανισθεί η αντισυνταγματική διάκριση μεταξύ Υπομηχανικών και Μηχανικων ΤΕ όταν μάλιστα το μοναδικό κριτήριο υπαγωγής των πρώτων στο ΤΣΜΕΔΕ (δηλ. η κτήση του πτυχίου Υπομηχανικού) δεν αποτελεί κριτήριο για την υπαγωγή των δευτέρων κατά παράβαση μάλιστα της νομοθετημένης ισοδυναμίας και ισοτιμίας των δύο αυτών κατηγοριών πτυχίων;
3-γιατί σταμάτησε να νομοθετεί απο το 1980 με την έκδοση των Ν. 1027/80 και 1028/80 αφήνοντας μετέωρους ασφαλιστικά 26 χρόνια τώρα τους Μηχανικούς Τ.Ε. των σχολών Ν. 298/76, 1404/83, 1865/89, 2916/01 και 3549/07;
4-γιατί ο Ν. 2084/92 που επιβάλλει ασφάλιση στο οικείο Ταμείο των Ελληνων πολιτων δεν αποτελεί εντολή και οδηγό των οργάνων της ελληνικής πολιτείας (και του ΤΣΜΕΔΕ συμπεριλαμβανομένου) για ασφάλιση των Μηχανικών ΤΕ χωρις επιφυλάξεις στο ΤΣΜΕΔΕ όταν αυτοί αποκτούν την κατά νόμο «οικειότητα» με το ΤΣΜΕΔΕ με την κτήση του πτυχίου τους; Τι σκοπεύεται να κάνεται προκειμένου το ΤΣΜΕΔΕ να υποχρεωθεί ως ΝΠΔΔ στην εφαρμογή του νόμου αυτού 14 χρόνια μετά την ψήφισή και εφαρμογή του;
5-πότε θα συμπεριληφθεί και θα ενσωματωθεί στις προυποθέσεις και στις προδιαγραφές του για την κατάρτηση των Αναλογιστικών μελετών τους νόμους Ν. 298/76, 1404/83, 1865/89, 2916/01 και 3549/07, και οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν με αποτέλεσμα να αναφέρεται ΨΕΥΔΩΣ στα έγγραφα του Υπουργείου σας ότι οι Μηχανικοί ΤΕΙ αποτελούν κλειστό επάγγελμα (μη ανανεούμενο δηλαδή με νέους αποφοίτους),
6-γιατί οι νομικές σας υπηρεσίες αφήνουν τους νομικούς συμβούλους του ΤΣΜΕΔΕ να επιχειρηματολογούν με το επιχείρημα ότι για την ασφάλιση των Μηχανικών ΤΕΙ στο Ταμείο δεν υπάρχει ρητή διάταξη όταν, και σε πρωτοετή φοιτητή της νομικής ακόμη είναι γνωστό ότι όταν δεν υπάρχει ειδικός νόμος εφαρμόζεται ο γενικός, δηλαδή το Σύνταγμα, ο οποίος και επιτρέπει την ανεμπόδιστη ασφάλιση μας στο εν λογω Ταμείο, και
7-τέλος, παρακαλώ απαντήστε μας γιατί επιβάλετε διακρίσεις κατά των Ελλήνων πολιτών αφού μεταξύ ίσων (ισοτιμία μεταξύ πτυχίων Υπομηχανικών και ΤΕΙ με τον Ν. 298/76) επιλέξατε να ορίσετε ασφαλιστικό φορέα μόνο για τους Υπομηχανικούς και όχι για τους απόφοιτους ΤΕΙ.

Ελπίζω να βρείτε τον χρόνο για μιά απάντηση και γιατί όχι, και για έναν ασφαλιστικό νόμο ίσως. Άλλωστε τα 31 χρόνια αδράνειας σας που πέρασαν δεν είναι πολλά. Είναι μόλις τέσσερα πριν την σύνταξη ενός κανονικού ανθρώπου ο οποίος έτυχε μιάς φυσιολογικής αντιμετώπισης απο την πολιτεία. Αν μας έχετε για κανονικούς βέβαια δεν είναι σίγουρος γιατί δεν έχω πεισθεί ακόμη. Αλλά ότι μας έχετε για υπάνθρωπους αυτό είναι σίγουρο. Ας ευχηθούμε λοιπόν γρήγορα να μας αναβαθμίσετε σ’ ανθρώπους. Την απάντηση σας όμως την περιμένουμε και ξέρουμε να την διαβάσουμε εάν χρειασθεί.