Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Επεισόδιο Ασφαλιστικού 3ο. Η ασφάλιση των υπομηχανικών στο ΤΣΜΕΔΕ με μοναδικό κριτήριο το ισότιμο και ισοδύναμο με αυτό των ΚΑΤΕΕ πτυχίο τους. Στο επόμενο επεισόδιο η πολιτική παρέμβαση …..


Στο απόσπασμα του Ν. 915/1979 που βλέπετε ακριβώς από πάνω, εκτός  από το κείμενο που σας δείχνω μέσα στο τετράγωνο  όπου θεμελιώνεται το δικαίωμα ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ των αποφοίτων ΤΕΙ όλων των εκδόσεων (από απλοί μέχρι τούρμπο Ανώτατοι του Ν. 3549/2007), να προσέξετε και το παλαιοκομματικό ρουσφέτι ακριβώς κάτω από αυτό όπου καταγράφεται η διάταξη ασφάλισης των γιατρών του ΤΣΜΕΔΕ  και ισχύει μόνο για αυτούς που υπηρετούσαν Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές  την περίοδο έκδοσης του νόμου.

Όσοι προλάβανε πήρανε δηλαδή. Οι άλλοι να πάνε να πνιγούν λέει ο νομοθέτης.

Αν είναι αυτό δημοκρατία που ζούμε εγώ είμαι ο Πάππας της Ρώμης.

Έτσι, εκτός από την βασική παραδοσιακή αρχή των ξεφτιλισμένων Ελλήνων πολιτικών του τώρα που βρήκαμε παπά ας θάψουμε καμπόσους, να προσέξετε ότι σε ένα Ταμείο Μηχανικών  κρατάνε τους Τεχνολόγους Μηχανικούς απέξω με χίλιες δικαιολογίες και ασφαλίζουν γιατρούς.

Γιατί πως να το κάνουμε  αφέντη διπλωματούχε, τίτλους Μηχανικού μας δίνει η πολιτεία με την διαχρονική συμφωνία όλων των διοικήσεων του τεε. Δεν τους φτιάχνουμε μόνοι μας ξέρεις.

Και αυτό μόνο με πολιτική παρέμβαση μπορούσε να γίνει.

Την πολιτική παρέμβαση την αποδεικνύει και το γεγονός ότι ενώ τα ΚΑΤΕΕ ιδρύθηκαν το 1976 (Ν. 298/1976) και την εποχή της έκδοσης του Ν. 915/1979 δεν είχαν ακόμη δώσει απόφοιτους στην αγορά (ο Ν. 915/1979 είναι μεταγενέστερος), ο νομοθέτης (λέμε τώρα ….) αποφασίζει τρία χρόνια μετά την ίδρυση τους να ασφαλίσει μόνο τους Υπομηχανικούς έχοντας όμως σαν μοναδικό κριτήριο την κτήση του πτυχίου τους που κατά τον Ν. 298/1976 είναι ισότιμο και ισοδύναμο με αυτό των ΚΑΤΕΕ. 

Πήραν δηλαδή οι απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ τότε μόνο τα επαγγελματικά δικαιώματα και όχι την επαγγελματική ασφάλιση. Μία από ολίγη δηλαδή.

Και επειδή η επανάληψη είναι η μήτηρ της μαθήσεως που έλεγαν παλιά, ξανά-μανά καμεραμανατζή μου για να το εμπεδώσουμε: Αν είναι αυτό δημοκρατία που ζούμε εγώ είμαι ο Πάππας της Ρώμης.

Προειδοποίηση Ιατρικού περιεχομένου: Εάν κάποιοι άσπονδοι φίλοι μας αρχίσουν να χαίρονται από τώρα ότι οι απόφοιτοι ΤΕΙ είναι υπομηχανικοί, αγαπημένο θέμα του τεε για δεκαετίες,  να ανακοινώσω ότι σε επόμενες δημοσιεύσεις θα μοιράσω μαζικά εμβόλιο σε μορφή εγγράφων για να τους περάσει.

Στο επόμενο η συνέχεια με τους πολιτικούς σαν πελάτες μας.

Γεια σας,
Ένας αδούλωτος Μηχανικός